Galleri

Bilder ifrån sommaren 2013 tagna utav Anders Ekelund.


Fågelskådning på Rönnen lördagen den 13 juli.

En liten fågel viskade i mitt öra:

-Tack, Mats för ditt engagemant och att du delar med dig av ditt intresse och kunskaper om fåglar. Fantastiskt kul.Vacker solnedgång över Rönnen. Naturens magi.Feststämmning på Arambol Beach den 20 juni. "Instrummentet" blev en hit...


Midsommarfirande med traditionell dans kring midsommarstången och andra lekar.Stugägarföreningens årliga fest lördagen den 20 juli.


Fåglarna på Rönnen

19 juli 2014


Skarvar, Doppingar,       Svanar, Gäss,      Änder         Rovfåglar      Vadare                    Måsar,Trutar,         Tättingar, övriga

Skrakar                                                                                                                                          Tärnor

                                                                                                                                                                                                                           

Storskarv                          Knölsvan              Gravand     Glada             Enkelbeckasin       Gråtrur                     Ringduva

Småskraka                       Grågås                   Ejder           Fiskgjuse      Strandskata            Silltrur                      Tornseglare

                                                                           Knipa                                  Storspov                 Fiskmås                    Ladusvala

                                                                           Kricka                                 Gluttsnäppa           Skrattmås                Hussvala

                                                                                                                        Tofsvipa                  Fisktärna                 Sånglärka 

                                                                                                                        Spovsnäppa           Kentsk tärna           Ängspipslärka

                                                                                                                        Drillsnäppa                                               Sädesärla

                                                                                                                        Grönbena                                                  Koltrast

                                                                                                                        Rödbena                                                    Svarthätta

                                                                                                                        Skärfläcka                                                 Törnsångare

                                                                                                                        Kärrsnäppa                                               Stare

                                                                                                                        Ljungpipare                                              Pilfink

                                                                                                                                                                                            Gråsparv

                                                                                                                                                                                            Grönfink

                                                                                                                                                                                            Hämpling

                                                                                                                                                                                            Sävsparv

                                                                                                                                                                                            Gärdsmyg

                                                                                                                                                                                            Kråka

Totalt antal observerade arter: 47 stFåglarna på Rönnen

13 juli 2013


Skarvar, Doppingar,     Svanar, Gäss,       Änder        Rovfåglar      Vadare                     Måsar, Trutar,        Tättingar, övriga

Skrakar                            Tärnor

                                                                                                                                                                                                                       

Storskarv                        Knölsvan               Gravand     Glada            St. Strandpipare     Gråtrur                     Ringduva

Skäggdopping               Grågås                    Ejder           Sparvhök     Strandskata             Silltrur                      Tornseglare

Småskrak                       Vitkindad gås        Gräsand                           Storspov                   Fiskmås                    Ladusvala

                                                                          Knipa                                Gluttsnäppa            Skrattmås                 Hussvala

                                                                          Kricka                               Tofsvipa                   Fisktärna                  Sånglärka

                                                                                                                      Myrspov                  Kentsk tärna            Ängspiplärka

                                                                                                                      Drillsnäppa                                                Gulärla

                                                                                                                      Grönbena                                                   Sädesärla

                                                                                                                      Rödbena                                                     Koltrast

                                                                                                                      Skärfläcka                                                  Svarthätta

                                                                                                                      Kärrsnäppa                                               Gransångare

                                                                                                                      Häger                                                          Rörsångare

                                                                                                                                                                                           Törnsångare

                                                                                                                                                                                           Kärrsångare

                                                                                                                                                                                           Blåmes

                                                                                                                                                                                           Talgoxe

                                                                                                                                                                                           Kråka

                                                                                                                                                                                           Korp

                                                                                                                                                                                           Stare

                                                                                                                                                                                           Pilfink

                                                                                                                                                                                           Grönfink

                                                                                                                                                                                           Hämpling

                                                                                                                                                                                           Steglits

                                                                                                                                                                                           Sävsparv


         

                Totalt antal observerade arter: 55 st